În incluziunea copiilor cu nevoi speciale un rol important îl au părinții, profesorii și toate persoanele cu care aceștia interacționează.  Asigurarea accesibilității ar facilita procesul de integrare a copiilor în școli.

În incluziunea copiilor cu nevoi speciale un rol important îl au părinții, profesorii și toate persoanele cu care aceștia interacționează.  Asigurarea accesibilității ar facilita procesul de integrare a copiilor în școli.

Acest film este realizat cu implicarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și părinții acestora, conform metodei storytelling. Proiectul „Acces egal – Şanse egale” a fost dezvoltat de către Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic (ASCHF) din Peresecina, cu susținerea Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul programului „Egalitate şi Participare Civică”.https://youtu.be/MZJJatB1t3c

Acest film este realizat cu implicarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și părinții acestora, conform metodei storytelling. Proiectul „Acces egal – Şanse egale” a fost dezvoltat de către Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic (ASCHF) din Peresecina, cu susținerea Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul programului „Egalitate şi Participare Civică”.

Reclame

Lansare de proiect ,, Acces egal-Şanse egale”

Copiii cu dizabilităţi locomotorii din r. Orhei vor învăţa să-şi revendice dreptul la accesibilitate

       12 noiembrie, 2015. Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a lansat proiectul ,,Acces egal – Şanse egale”, susţinut financiar de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. Timp de 7 luni, echipa ASCHF va oferi copiilor  cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor acestora instrumentele prin care să sensibilizeze  factorii de decizie în a le garanta dreptul la accesibilitate în instituţiile pe care le frecventează.

În cadrul proiectului, un grup de iniţiativă format din părinţii copiilor cu dizabilităţi fizice, profesori, membri ai comunităţii, va informa factorii de decizie (liceul, APL, alte instituţii publice din localităţi) despre Legea cu privire la asigurarea egalităţii şi obligaţiile ce vin odată cu această lege. De asemenea, grupul va monitoriza accesibilitatea  în instituţiile şcolare  din Peresecina, Teleşeu şi oraşul Orhei.

Proiectul prevede şi realizarea a zece filme care vor promova egalitatea şi diversitatea. Filmele, elaborate în baza metodei storytelling, vor fi realizate de un grup format  din 7 părinţi cu copii cu dizabilităţi locomotorii şi trei tineri cu dizabilităţi locomotorii.

Storytelling este o metodă de povestire a istoriilor personale în scopuri de advocacy. Conform acestei metode, istoriile sunt povestite după o tehnică anumită, care îi permite ascultătorului să vizualizeze povestea şi să simtă emoţiile trăite cândva de povestitor. De obicei, aceste istorii sunt povestite factorilor de decizie, care ar putea eventual să întreprindă acţiuni ce le-ar uşura viaţa persoanelor marginalizate.

Echipa ASCHF îşi propune ca prin această metodă să capaciteze copiii, persoanele cu dizabilităţi, membrii familiilor acestora în promovarea drepturilor, diversităţii şi toleranţei faţă de grupurile discriminate prin intermediul istoriilor personale.

      Partenerii proiectului sunt Centrul Comunitar Multifuncţional „Generaţia PRO” din s. Peresecina, Liceul teoretic „Alexandru Donici” şi şcoala primară;  membrii comunităţii din Peresecina; Liceele ,,Al.Russo” şi ,,I.L.Caragiale” din oraşul Orhei, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei,  Direcţia Învăţămînt şi Serviciul Asistenţă Psihopedagogică Orhei.

Comunicat2
Comunicat 1comunicat presa Storyteling

Expoziția din 3 decembrie 2012

Organizația noastra a participat ca de fiecare dată la expoziția cu vînzare care are loc în fiecare an de Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Anul acesta am confecționat lucrări și mai interesante și originale efectuate manual de copii împreună cu conducătorii de cercuri (Design cu materiale din natură, Țeserea covoarelor, Lucrul cu lemnul, croitoria…). Lucrările noastre au fost realizate cu succes. Copiii sînt bucuroși de rezultatele obținute  fiind motivați să facă și la anul următor și mai multe lucrări cît mai frumoase.

IMG_6277 IMG_6281  IMG_6306 IMG_6292IMG_6307

Seminar TIC

IMG_3439

În perioada 7 – 8 Decembrie, 2012 — AO Hilfswerk Austria în Moldova a desfăşurat atelierul practic cu genericul “Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare pentru Incluziunea digitală a centrelor de reabilitare pentru copiii şi tinerii cu CES de pe ambele maluri ale Nistrului” în cadrul proiectului „Consolidarea actorilor comunitari: suport pentru îmbunătăţirea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu CES organizat cu suportul financiar al Fundaţiei ERSTE.
Atelierul desfăşurat în cooperare cu Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova a oferit astfel posibilitatea reprezentanţilor centrelor comunitare de integrare şi reabilitare socio psihologică a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului de a explora împreună oportunitățile oferite de tehnologiile de ultimă oră pentru a pune în practică metode inovative de mobilizare a comunităților și de stimulare a participării civice.

Pe lânga subiectele discutate ce ţin de consolidarea capacităţilor reţelei centrelor prin dezvoltarea unei strategii de comunicare şi cooperare comune cu ajutorul tehnologiilor informaţionale şi educaţionale moderne, toţi participanţii au fost de acord cu privire la o abordare integrată, multi-dimensională şi multi-stakeholder cu scopul de a include efectiv în cadrul societăţii informaţionale grupurile sociale vulnerabile şi marginalizate, mai ales beneficiarii centrelor.

În continuarea activităţilor lansate, proiectul va continua instruirile cu scopul îmbunătăţirii competenţelor profesionale, facilitarea accesului la informaţie şi a schimbului de experienţă dintre centre.

Acest proiect este realizat cu sprijinul Fundaţiei ERSTEhttp://www.erstestiftung.org/

OMUL DIN PREAJMA

I-a tot ce poți de la viață, Trăiește-ți fiecare clipă la maximum

Pentru Lenuța CucuruzeanIMG_4349u din s. Peresecina o tînără de 20 de ani fiecare zi din viață este o luptă continuă

De medici este diagnosticată cu o maladie incurabilă ostiogeneză imperfectă congenitală. Oasele sînt foarte fragile, a suportat multe fracturi și a rămas de statură mică si este dependentă de scaun cu rotile.

Dar Lenuța a avut fericirea să învețe la liceul Al. Donici din satul Peresecina de rînd cu semenii săi.

Datorită ASCHF din Peresecina care în parteneriat cu părinții, Administrația APL și Administrația liceului au creat condiții pentru incluziunea copiilor cu dizabilități în liceul „Al. Donici” și finanțarea de către Soir Suedia, copiii cu disabilitați din Peresecina și încă 5 sate vecine (Semănanca, Teleșeu, Donici, Pocșești și Camencea au avut posibilitate să învețe de rînd cu colegii lor).

La liceu Lenuța era foarte activă, participa la toate activitățile care aveau loc, ceea ce ea ușurat povara bolii, fiind acceptată șiajutată de colegi uita de greu.

În anul 2010 a absolvit liceul, luînd o medie destul de mare la BAC.

Apoi a depus actele la Universitatea Pedagogică ”Ion Creangă” din Chișinău și la facultatea de Psihologie. Un an de zile cît a studiat la universitate, adăugător a studiat l. Franceză. A susținut un test și a fost acceptată la cea mai prestigioasă universitate din Franța, adică universitatea Sorbona or. Paris, la facultatea de psihologie.

Lenuța nu a renunțat nici o cllipă la visul ei, acum visul ei s-a realizat, din luna octombrie se află în Franța la studii, se descurcă bine, ca însoțitor, este o fetiță care a fost voluntar la Centru de zi din Peresecina, ea deasemenea face studii la aceeași facultate cu Elena.

Deviza Lenuței este: ”I-a tot ce poți de la viață, Trăiește-ți fiecare clipă la maximum

Helen Cotic, repreyentanta Alianței Franceze din Moldova susține, că Lenuța este prima și unica persoană în scaun cu rotile care a ajuns așa departe.

A scris și o scrisoare de susținere pentru Lenuța și prietena ei Natalia Nestereva care o însoțește

Vezi: PUBLIKA.MD